32 358-66-12
teraz gra:-
Egida
Zobacz ramówkę

Klauzula informacyjna RODO

dla kandydatów do Studenckiego Studia Radiowego „Egida”

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich  danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowany przez Rektora. Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Możesz się skontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. przez e-mail: iod@us.edu.pl 

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):

  • Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb nawiązania współpracy z mediami akademickimi w formie nieodpłatnej praktyki dziennikarskiej i/lub zawodowej;

 

Podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów, adres e-mail, numer telefonu, zainteresowania jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia współpracy w Radiu „Egida”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu.
W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona zgoda nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na jej przetwarzanie.

 

5. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres
e-mailowy: egida@us.edu.pl;

2) prawo dostępu do danych osobowych;

3) prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

4) prawo do usunięcia, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

7) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego
Suplement+

Radio Chat

    Napisz wiadomość