Opublikowane na Radio Egida (https://egida.us.edu.pl/)

Rada Radia

Redaktor Naczelny: Przemysław Kowal


Szef Redakcji Wiadomości: 
Szef Redakcji Kultury: Szymon Różyc
Szefowe Redakcji Prezenterskiej: Julia Noworzyn i Wojciech Par
Szef Redakcji Sportowej: Łukasz Zadworny
Szefowie Pionu Promocji: Lena Pałamarz i Dominik Malmon
Adres źródła: https://egida.us.edu.pl/redakcja/rada-radia