Opublikowane na Radio Egida (http://egida.us.edu.pl/)

Redakcja kultury

 Magdalena Pańczyk - szefowa redakcji  Magdalena Pańczyk- szefowa redakcji 
Alicja Widera  
Barbara Klus  
Dominika Młynarczyk  
Julia Gembczyk  
Kamil Rocznik  
Krzysztof Sacha  
Aleksandra Siążnik  
Paweł Zberecki  
Jan Wójcicki  
Tomasz Graczewski  
Bartłomiej Legis  
Wojciech Leder  
T o m a s z  K i s i e l  
Wiktoria Mydlarz  
Zuzanna Święch  
Adres źródła: http://egida.us.edu.pl/redakcja/redakcja-kultury