Opublikowane na Radio Egida (http://egida.us.edu.pl/)

Redakcja kultury

 Magdalena Pańczyk - szefowa redakcji  Magdalena Pańczyk- szefowa redakcji 
Alicja Widera  
Julia Gembczyk  
Krzysztof Sacha  
Aleksandra Siążnik 
Paweł Zberecki  
Bartłomiej Legis  
Wojciech Leder  
T o m a s z  K i s i e l  
Wiktoria Mydlarz  
Antoni Sowiński Szelc
Wojciech Szelc Antek
Szymon Różyc Różyc
Mikołaj Mroczka Mroczka
Stanisław Bryś Bryś
Angello Janczyszyn 
Jakub Buksiński 
Karolina Broda 
Paweł Handzlik 
Mateusz Wójcik 

Adres źródła: http://egida.us.edu.pl/redakcja/redakcja-kultury